Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 1 2 3 > >>

Dodatkowy nabór wniosków z KFS w Warszawie.


Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Na stronie Urzędu Pracy m.st. Warszawy pojawiła się informacja o dodatkowym naborze wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Urząd będzie prowadził nabór wniosków w dniach 17 – 19 października 2022 r. W pierwszej kolejności zostaną przyznane śro...

Ochrona danych osobowych w Przychodni POZ i Specjalistycznej


 Jak powinny wyglądać etapy wdrożenia RODO w podmiocie leczniczym i jak tworzona w tym celu dokumentacja i procedury wpływają na bezpieczeństwo danych osobowych?  Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu i kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Pacjenta, a kiedy taka zgoda nie jest wymagana? Na te i wiele innych pytań związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni odpowie ...

Zapraszamy na szkolenie online Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO/IEC 27001:2020


Aktualnie zapewnienie bezpieczeństwa informacji staje się niezwykle istotne a zarazem niezwykle trudne. Prawidłowe zabezpieczenie informacji uwarunkowane jest zapewnieniem poufności, dostępności i integralności. Jednakże zdarzenia losowe jak awarie, błędy oprogramowania, pożary, powodzie czy też pomyłki ludzkie mogą narazić niewłaściwie zarządzaną informację na zniszczenie lub jej utratę, a w niektórych sytuacjach na niekontrolowane udostępnie...

Profesjonalna obsługa pacjenta w rejestracji w podmiocie leczniczym


Pracę rejestratorek medycznych, które są pierwszym ogniwem łączącym pacjenta ze świadczeniodawcą charakteryzują stałe, powtarzające się czynności. Z tego względu bardzo ważne jest, aby wykorzystując dostępne narzędzia umiały usprawniać, planować i organizować pracę w rejestracji. Dla efektywnej obsługi pacjenta w rejestracji niezbędne są im również umiejętności interpersonalne, które w bezpośredni sposób wpływają na jakość ...

Przymus bezpośredni - zasady stosowania


Umiejętność zachowania się w sytuacji agresji ze strony pacjenta, jest kluczowa dla pracowników szpitali, ośrodków czy oddziałów psychiatrycznych, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska: dla lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, salowych, pracowników ochrony.  Praktyczne szkolenie Umiejętność zachowania się w sytuacji agresji ze strony pacjenta - zasady stosowania przymusu bezpośredniego, w jasny i przystę...

Obrona przed agresją ze strony uczniów


Każda placówka wychowawcza jest zobowiązana do działań ograniczających i eliminujących niewłaściwe postawy uczniów, a nauczyciele mają obowiązek reagowania na wszystkie niewłaściwe i negatywne postawy uczniów. Mimo, że nauczyciele dysponują opracowywanymi przez placówkę dokumentami takimi jak np. procedury postepowań w sytuacjach trudnych, a także różnymi innymi formami oddziaływań wychowawczych i stanowią one dla ni...

Standardy i dobre praktyki przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych


Poznaj standardy i dobre praktyki przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych podczas szkolenia online Prawa pacjenta. Prawa pacjenta, to szkolenie, w którym adwokat w przystępny sposób wyjaśnia jak w praktyce stosować prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów prawnych oraz jakie są granice ingerencji w te prawa. Dowiesz się jaka jest odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta i jakie mogą b...

PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY - istotne kwestie


Na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane zostały Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.   Jeśli zastanawiasz się czy spełniasz wymogi danego priorytetu zapraszam do zapoznania się z istotnymi kwestiami wydatkowania środków w ramach priorytetu. Potrzebujesz więcej informacji, wejdż na stronę Krajowy Fundusz Szkoleniowy >>> lub zadzwoń do nas (...

FAQ. Najczęstsze pytania i odpowiedzi - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 r. - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Masz pytania do wymagań KFS? Nie wiesz czy Twoja firma się kwalifikuje? Jakie wybrać szkolenie? Na co można złożyć wniosek, żeby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania? Czy sam możesz złożyć wniosek na szkolenie, które Ciebie interesuje? Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami poniżej. Pamiętaj! Możesz nas zapytać o swoje wątpliwości.    1. Czy szkolenia/ kursy organizowane w ramach funduszy KFS powinny być skierowane wyłączni...

Zainwestuj w pracowników z pomocą KFS


Zapraszamy pracodawców do skorzystania z dofinansowania (100% lub 80%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników. Więcej informacji w Krajowy Fundusz Szkoleniowy >>> Koniecznie poznaj szczegóły - zadzwoń do nas w celu uzyskania niezbędnych informacji i uzyskaj wsparcie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną CięcieraT. (22) 253.32.74E. m.cie...
<< < 1 2 3 > >>
Powrót