Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe

Projekt „Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne na terenie powiatu wołomińskiego”

Projekt „Aktywacja społeczna rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne na terenie powiatu wołomińskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20

Realizator projektu: Malinowski & Partners Bogdan Malinowski (właścicielem marki P&M GROUP).

Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 492 112,50 PLN

Kwota dofinansowania: 466 912,50 PLN
studia podyplomowe
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ilość odsłon: 3037
Ilość odsłon: 3037


pmgroup.pl Reviews with ekomi-pl.com
pmgroup.pl Reviews with ekomi-pl.com