Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, zawierającą również politykę plików cookies.

Chronimy prywatność każdego użytkownika naszej Strony oraz naszych kontrahentów.

Administratorem Twoich danych jest Bogdan Malinowski - Malinowski & Partners Bogdan Malinowski, adres: ul. Stanisława Staszica 42, 05-220 Zielonka, email: biuro@pmgroup.pl.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, a także chęci złożenia dyspozycji co do swoich danych, prosimy o kontakt na powyższy adres e-mail.

 

I. Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

- informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach na portalu znajdującego się pod adresem www.pmgroup.pl (dalej „Strona”) i korzystaniu ze Strony (w szczególności: adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia Strony, nawigowanie po Stronie, wprowadzone przez Ciebie treści na Stronie) oraz  inne informacje niezbędne do świadczenia przez nas usług (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, dane o dokonanych na naszą rzecz płatnościach, w tym nazwę banku, numer rachunku), dane o zamówionych usługach oraz informacje związane z rejestracją w naszych aplikacjach (w szczególności adres e-mail, login, hasło), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów i wykonania umowy do celów statystycznych, zarządzania Stroną, wykonania umowy, potwierdzenia wykonania umowy, obrony przed roszczeniami, realizacji roszczeń związanych z umową, przez niezbędny okres, nie dłużej niż przez okres do 10 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia, oraz na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej przez okresy wskazane w tych ustawach (obecnie wg art. 74 ustawy o rachunkowości i art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą)

- informacje niezbędne do komunikacji (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń,

Za Twoją zgodą wskazane powyżej dane mogą być przez nas przetwarzane, w tym wykorzystywane w celu profilowania, w celu wyświetlania w przyszłości reklam naszych usług na innych stronach internetowych, w celach marketingowych, analitycznych, wyświetlania reklam na naszych stronach oraz do przesyłania newsletterów, dostosowania treści Strony do Twoich potrzeb oraz przedstawiania informacji handlowych.

 

Wskazujemy, że podanie nam danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania może uniemożliwić nam świadczenia poszczególnych usług.

 

II. Ciasteczka (Cookies) - Polityka plików Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim urządzeniu, w szczególności komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

    dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz potrzeb udostępnionej mu usługi,

    utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

    pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu,

    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Zgoda na używanie ciasteczek z naszych serwisów, w tym Strony wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w Internet Explorerze można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek przez kliknięcie "Narzędzia"/"Opcje Internetowe"/"Prywatność" i wybranie opcji "Blokowanie wszystkich plików cookie Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

 Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego.

Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę.

Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

 

III. Odbiorcy danych

Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych.

Współpracujemy z: trenerami kompetencji miękkich, firmami marketingowymi, wyszukiwarkami internetowymi, firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych i obsługi portali społecznościowych, firmami umożliwiającymi dokonanie płatności za nasze usługi, w tym za pośrednictwem karty debetowej, kredytowej, blik, przelewu i innych instrumentów finansowych, firmami hostingowymi, firmami księgowymi i dostawcami usług fakturowania, kancelariami prawniczymi. Możemy im przekazywać Twoje dane w celach wymienionych w punkcie I powyżej, a więc są oni odbiorcami danych.

Dane mogą być przekazywane poza UE, ale jedynie do państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE, w szczególności do podmiotów z USA objętych programem Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zob. https://www.privacyshield.gov/).

Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

IV. Uprawnienia użytkowników

Jako użytkownik Strony masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę. W tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail.

Jako użytkownik Strony masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE, wg miejsca Twojego zwykłego pobytu, pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

V. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników.

Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami).

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie).

 

VI. Strony osób trzecich

Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Ilość odsłon: 719