Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe

WIN WIN EDU

Projekt "WIN WIN EDU" realizowany przez MALINOWSKI & PARTNERS BOGDAN MALINOWSKI jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Cel projektu: zaprojektowanie, a następnie stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej platformy edukacyjnej.

Planowane efekty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji niniejszego projektu, to stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy edukacyjnej oraz przybliżenie jej do odbiorcy końcowego poprzez profesjonalne działania marketingowe.

 

Wartość projektu: 1 401 960,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 000 000,00 PLN

 
studia podyplomowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Ilość odsłon: 151