Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe

Rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi szkoleniowej

 

TYTUŁ  OPERACJI

„Rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi szkoleniowej”

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Cel ogólny 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY                               

Cel szczegółowy 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚC                                                                                                                                                                                                        

Cel LGD "PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2: STAWIAM NA ROZWÓJ NA  RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ"   

Projekt  przyczyni się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach priorytetu 6 „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego 1.„Lokalna i społeczna przedsiębiorczość wykorzystująca lokalne rynki potencjały i zasoby” oraz szczegółowego  1.1. tj. „Rozwój lokalnej innowacyjnej przedsiębiorczości” poprzez rozwój działalności gospodarczej Malinowski & Partners Bogdan  Malinowski.

Spodziewane wyniki/efekty operacji

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi szkoleniowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich: 

  1. zwiększenia przychodów z działalności usługowej.
  2. wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 50%
  3. zwiększenia rozpoznawalności i konkurencyjności marki  na rynku Polskim,
  4. podtrzymanie stały relacji biznesowych
  5. zawarcie min-10 kontraktów                                                                                                  

Kwota dofinansowania: 179 655 PLN   

 
studia podyplomowe
Malinowski & Partners Bogdan Malinowski w dniu 28.02.2019 podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego i Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ilość odsłon: 1070