Informacje Ksztalcenie Doradztwo
studia podyplomowe

Rekrutacja

REKRUTACJA do projektu - ZAMKNIĘTA!

 

Kto może wziąć udział:

  • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP* mające siedziby zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego
  • Właściciele przedsiębiorstw i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zaangażowani w proces ubiegania się przedsiębiorcy (którego są pracownikami) o zamówienia publiczne na terenie Polski lub pracownicy, których przedsiebiorca planuje zaangazować w proces ubiegania się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

*jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/

 

Co oferujemy?

  • Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne - 16 godzin (2 dni),   =>sprawdź program
  • Praktyczne warsztaty z zamówień publicznych - 16 godzin (2 dni),
  • Warsztaty z e-zamówień - 16 godzin (2 dni),
  • 16 godzin zegarowych DORADZTWA dla Twojej Firmy z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne (50% czasu obejmuje wsparcie bezpośrednie a 50% czasu obejmuje pracę indywidualną doradcy).

Ile to kosztuje?

90% DOFINANSOWANIA, ZA CAŁY PAKIET SZKOLENIOWY WRAZ Z DORADZTWEM

  • TYLKO 884,78 PLN netto + VAT (VAT= 1324,80 PLN) - dla przedsiębiorcy zgłaszającego jedną osobę
  • JEDYNE 1091,60 PLN netto + VAT (VAT= 1324,80 PLN) - dla przedsiębiorcy zgłaszającego dwie osoby

 

Zgłos swój udział on line.

 

Aktualne otwarte nabory

ŁÓDŹ:  Rekrutacja zamknięta

OPOLE Rekrutacja zamknięta

KATOWICE Rekrutacja zamknięta

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf 

Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do złożenia wypełnionych i podpisanych załączników wskazanych poniżej drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Wnioskodawcy.

Zał ącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.docx 

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia uczestnika.docx 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa.docx 

Załącznik nr 5 - załącznik A – przedsiębiorstwa partnerskie.docx 

Załącznik nr 6 - załącznik B – przedsiębiorstwa związane.docx 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych.docx 

Załącznik nr 8 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.docx 

Załącznik nr 10 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx 

Załącznik nr 11 – Wzór umowy na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie.docx 

 

Miejsce składania dokumentacji:

Biuro projektu:

Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

ul. Staszica 42 05-220 Zielonka

Adres e-mail: m.cieciera@pmgroup.pl

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie można uzyskać w godzinach 8.00-16.00 pod poniższymi numerami:

T. (22) 253.32.74

M. 48 513.214.212
studia podyplomowe
Ilość odsłon: 1594