Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

Obrona przed agresją ze strony uczniówKażda placówka wychowawcza jest zobowiązana do działań ograniczających i eliminujących niewłaściwe postawy uczniów, a nauczyciele mają obowiązek reagowania na wszystkie niewłaściwe i negatywne postawy uczniów.

Mimo, że nauczyciele dysponują opracowywanymi przez placówkę dokumentami takimi jak np. procedury postepowań w sytuacjach trudnych, a także różnymi innymi formami oddziaływań wychowawczych i stanowią one dla nich wsparcie, to w sytuacji, gdy mają oni do czynienia z zachowaniem bardzo agresywnym często czują się bezradni i nie przygotowany do reakcji. 

Bardzo pomocne będzie dla nich praktyczne szkolenie: Stosowanie środków zaradczych z wykorzystaniem technik samoobrony w sytuacjach zachowań trudnych prezentowanych przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które w jasny i przystępny sposób pokazuje, jak zachować się w sytuacji agresji ze strony ucznia. Jak bezpiecznie przytrzymać ucznia w celu zabezpieczenia go przed zrobieniem krzywdy sobie lub innym. Które przypomni jak ważna jest właściwa postawa i precyzyjna komunikacja w kontakcie z autoagresywnym czy agresywnym uczniem. 


PowrótIlość odsłon: 150