Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 29 30 31 > >>

Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE.


 Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE. Gratulujemy Fundacji "KiM" zarekomendowania jej wniosku do finansowania, do Komisji Konkursowej Funduszu Dotacji, w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek. Celem Partnerstwa jest rewitalizacja istniejących i pomoc w tworzeniu nowych organizacji i struktur sektora gospodarki społecznej. Działalność partenrstwa jest współfinansowana w ramach Inicjatywy Ws...

Funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce - szkolenie w W-wie


Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie dla kadry kierowniczej (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Organi...
<< < 29 30 31 > >>
Powrót