Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 29 30 31 32 > >>

Konferencja "Zarządzanie procesami biznesowymi - od zarządzania procesem do systemu zarządzania przedsiębiorstwem"


[center] [b]Zarządzanie procesami biznesowymi - od zarządzania procesem do systemu zarządzania przedsiębiorstwem[/b][/center] [center][b][i]10-12.10.2005 Polonia Palace Hotel, Warszawa[/i][/b][/center] [justify]Celem konferencji jest pokazanie podstawowych elementów organizacji, które powinny być bezpośrednio powiązane z systemem procesów biznesowych po to, aby organizacja procesowa mogła naprawdę funkcjonować i przynosić oczekiwan...

Konferencja "Human Resource Management Systems GigaCon"


[center][b]Software-Konferencje[/b] oraz Patroni Honorowi zapraszają na konferencję: [b]"Human Resource Management Systems GigaCon"[/b][/center] [center][b]17 października 2005 r.[/b] Hotel Novotel (ul. 1 Sierpnia 1) [/center] [justify]Podczas konferencji będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi usprawniających pracę działów personalnych. Zostanie zaprezentowane funkcjonalne i godne zaufania oprogra...

Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie."


Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie." W obecnej edycji można było składać wnioski na realizację projektów MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH oraz DUŻYCH. Obecnie wnioski są rejestrowane, a następnie oceniane pod względem formalnym. Zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły w wersji papierowej do Operatora zosta...

Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE.


 Fundacja KIM uzyskała pierwsze efekty strategicznego aplikowania o środki z UE. Gratulujemy Fundacji "KiM" zarekomendowania jej wniosku do finansowania, do Komisji Konkursowej Funduszu Dotacji, w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek. Celem Partnerstwa jest rewitalizacja istniejących i pomoc w tworzeniu nowych organizacji i struktur sektora gospodarki społecznej. Działalność partenrstwa jest współfinansowana w ramach Inicjatywy Ws...

Funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce - szkolenie w W-wie


Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie dla kadry kierowniczej (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Organi...
<< < 29 30 31 32 > >>
Powrót