Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 28 29 30 31 > >>

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI


Informujemy, że Fundacja „OŚKa” w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych ogłosiła trzecią edycję konkursu na Małe Granty.  Aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia lub grupy nieformalne prowadzące działania na rzecz kobiet. Dofinansowaniem mogą zostać objęte szkolenia, seminaria i warsztaty. W przypadku aplikacji składanej przez jedną organizację poziom  dofinansowania wynosi maksymaln...

Food Safety Management Systems ISO 22000


  Food Safety Management Systems ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 JAK BARDZO MOŻESZ UFAĆ, ŻE TWOJE WYROBY SĄ BEZPIECZNE DLA KONSUMENTÓW   Organizacja Rozwoju i Współpracy Ekonomicznej (OECD) ustanowiła, że celem systemów bezpieczeństwa żywności (w krajach członkowskich) jest ułatwić dostarczenie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ogółu mieszkańców w odniesieniu do żywności....

Zapraszamy Państwa na konferencję "Outsourcing zarządzania dokumentami w środowisku administracji rządowej i samorządowej".


  Zapraszamy Państwa na konferencję Outsourcing zarządzania dokumentami w środowisku administracji rządowej i samorządowej   Jej organizatorem jest ATA-INT. LTD we współpracy z KPMG. P&M GROUP objął patronat nad imprezą. Ponadto patronami są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Gazeta Prawna. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, środowisko dokumentowe przedstawia ogromny ...

Kurs programowy "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (KP-AJ)"


  zapraszają na kurs programowy Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 (KP-AJ) 26-28 IV  /  21-23 VI  /  27-29 IX  /  6-8 XII 2006 r. Cel kursu przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Adresaci pracownicy firm wytypowani do audytowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Na podstawie pozytywnych wyników z egzaminu uczestnicy kursu otrzymują ...

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie"


  STUDIA PODYPLOMOWE "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie" I edycja 2006/2007 W dobie rosnącej konkurencji coraz większego znaczenia nabiera umiejętność trafnego i szybkiego podejmowania decyzji. Zdolność ta uwarunkowana jest przede wszystkim prawidłową oceną ryzyka podejmowanych działań, która wymaga szerokiego zakresu informacji. Informacja i umiejętność jej pozyskania stają się kluczowymi czynnikami warunkuj...

Studia podyplomowe "Menedżer jakości w przedsiębiorstwie"


  STUDIA PODYPLOMOWE "Menedżer jakości w przedsiębiorstwie" I edycja 2006/2007 Jakość, rozumiana jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo lub organizację poziom zaspokojenia wymagań klienta, w stopniu co najmniej zadowalającym, jest jednym z istotnych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Zarządzanie jakością jest zatem integralnym składnikiem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jednakże dążenie do zwiększen...

Mazowiecka Gala Liderzy Eksportu


P&M GROUP jest Partnerem mazowieckiej edycji rankingu Liderzy Eksportu organizowanej przez Forum Biznesu. Honorowy Patronat nad rankingiem objęli: Marszałek województwa mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Leszek Mizieliński. Gala wręczenia statuetek i wyróżnień odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 09 listopada 2005 r.Jednocześnie miło nam poinformować, iż Pan Bogdan Malinowski Partner Zarządzający w MALINOW...

Europejski Fundusz Społeczny


 Uprzejmie informujemy, iż wniosek złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP na projekt „Profesjonalne służby Policji regionu Mazowsza” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do dofinansowania. Wniosek złożony do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu p...

W marcu 2006 roku P&M Group uruchamia kolejne edycje studiów: "Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia".


  STUDIA PODYPLOMOWEMenedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia    Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną ośrodków medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.    Mając powyższe...

W marcu 2006 roku P&M Group uruchamia kolejne edycje studiów: "Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej".


  STUDIA PODYPLOMOWEMenedżer jakości w jednostkach administracji publicznej     Obecnie przed Urzędami Administracji Publicznej stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia w urzędach systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami  normy  ISO 9001:2000.    Mając powyższe na względzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, MALINOWSKI & PM PARTNER należącym do P&M GROUP przy współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania...
<< < 28 29 30 31 > >>
Powrót