Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 27 28 29 30 31 > >>

Jeszcze w tym roku - 680 milionów złotych na poprawę poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji.


 Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 19.10.2006 ogłosiła możliwość prekwalifikacji projektów do poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dotacje na innowacyjne inwestycje.Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:- utworzeniu lub rozbu...

Konferencja „Zarządzanie procesami biznesowymi. Jak to zrobić?”


Konferencja „Zarządzanie procesami biznesowymi. Jak to zrobić?”29-30 listopada 2006r. Hotel Le Royal Meridien Bristol, WarszawaCelem konferencji jest prezentacja sprawdzonych  na świecie metod kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi oraz polskich przypadków efektywnego zastosowania podejścia procesowego. Organizatorem konferencji jest ABG Centrum Promocji Biznesu Sp. z o.o.. Program konferencjiKontakt - tel. (22) 82...

MALINOWSKI & PARTNERS instytucją szkoleniową


MALINOWSKI & PARTNERS instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaświadczył, że instytucja szkoleniowa: MALINOWSKI & PARTNERS została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.14/00262/2006Dziękujemy za zaufanie i deklarujemy, iż jakość naszych szkoleń jest i będzie zawsze na wysokim poziomie....

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013


Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych W celu zapoznania się z dokumentami należy wejść na stronę www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss. prezentujemy również Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało projekt "Krajowych wy...

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG


NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG NOWA RUNDA APLIKACYJNANie od dziś wiadomo, że bez odpowiedniego poziomu kapitału nie jesteśmy w stanie w pełni zrealizować inwestycji. Nie od dziś również wiadomo, że nie zawsze starcza kapitału na realizację wszystkich pomysłów i zamierzeń. Dlatego ciągle szukamy rozwiązań pozwalających wykorzystać środki finansowe z alternatywnych źródeł finansowania.Jednym z takich rozwiązań jest Norweski Mechan...

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę”.


 W imieniu firmy MALINOWSKI & PARTNERS „Zamawiający” zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na:zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.Zamawiający informuje jednocześnie, iż Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.Oferta winna być złożona do dnia 02.10.2006r. do godz. 8:00, w siedzibie Zamawiającego, ...

Ostatni miesiąc rekrutacji


Ze względu na czas urlopowy, rekrutacja zostaje przedłużona do 30 września 2006r.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PRACA...

Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe


Dotacje dla szkół na projekty rozwojoweMinisterstwo Edukacji Narodowej przedłuża okres naboru wniosków do 15 września 2006 r.Konkurs 8/2.1a/2006. Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedłuża okres naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzk...

Funduszu Kapitału Początkowego


Środki Funduszu Kapitału Początkowego przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu opracowanie koncepcji pojedynczego projektu oraz grup projektów (programów) o szczególnym znaczeniu dla priorytetów Mechanizmów Finansowych i wyłącznie dla planowanych projektów bilateralnych z podmiotami państw-darczyńców. W szczególności dofinansowywane będzie tworzenie innowacyjnych koncepcji, tematycznie złożonych projektów oraz opracowanie nowych projektów...

Wyniki drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów, który odbył się w 2007 r.


Wyniki drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów, który odbył się w 2007 r.Drugi nabór wniosków trwał od 2 stycznia do 16 kwietnia 2007 r. Dotyczył dofinansowania pojedynczych projektów i programów dla alokacji w łącznej kwocie 176 895 000 euro.W czasie drugiego naboru złożono łącznie około 1 201 wniosków.Szacunkowa liczba złożonych wniosków w podzi...
<< < 27 28 29 30 31 > >>
Powrót