Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 25 26 27 28 29 > >>

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu rozliczył dotację i otrzymał końcową płatność. Gratulujemy!


 Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu rozliczył dotację i otrzymał końcową płatność z FKP - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego EOG. Gratulujemy!Serdecznie dziękujemy Kadrze Kierowniczej Szpitala, która była bardzo zaangażowana w realizację projektu z FKP co zaowocowało złożeniem aplikacji głównej do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Tytuł projektu "BUDOWA CENTRUM POMOCY DLA MŁODOCIANEJ MATKI I ŚWIA...

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych.


 Nowelizacja Prawa Zamówień PublicznychW Dzienniku Ustaw nr 82 poz. 560 z dnia 11 maja opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.Przepisy znowelizowanej ustawy obowiązują od dzisiaj tj. 11 czerwca 2007 r. z zastrzeżeniem zawartym w art. 8. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ...

Nabór wniosków w ramach Funduszu dla


 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, utworzony został ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Terminy ogłoszenia i zakończenia naborów wniosków w ramach Funduszu dla Organizacji PozarządowychI komponent Demokracja i społeczeństwo obywatelskie: 24 kwietnia 2007 r. - 8 czerwca 2007 r. II komponent Równość szans i integracja społeczna: 24 kwietnia 2007 r. – 29 czerwca 2007 r. III komp...

Zapraszamy na kurs programowy - AUDYTOR WEWNĘTRZNY


 Nowe terminy (7-9.V), (9-11.VII), (24-26.IX), (28-30.XI)Niższa cena!Cel kursuprzygotowanie pracowników organizacji do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.Adresacipracownicy organizacji wytypowani do audytowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Na podstawie pozytywnych wyników z egzaminu uczestnicy kursu otrzymują: CERTYFIKAT AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Czas trwania:kurs jest realizowany ...

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 Czym jest Szczegółowy Opis PriorytetówSzczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych.&...

Jak praktyczne studia, to tylko z P&M GROUP


 MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP przy współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą, prowadzi ciągły nabór na Studia Podyplomowe: „Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej” oraz „Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia”.Zadzwoń już dzisiaj lub zgłoś się poprzez naszą stronę www.pmgroup.pl Formularz znajdziesz na głównej stronie.ZAPRASZAMY ...

Szkolenie - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ZAKŁADACH


 1 dzieńZarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia.(Istota zarządzania jakością; seria norm ISO i ich powiązania; ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością – teoria w praktyce; jakość w Zakładach Opieki Zdrowotnej).2 dzieńSzpital naszych dążeń – posiadający system zarządzania jakością.(ISO 9001:2000 w usługach medycznych; Akredytacja – system zapewnienia jakości w zakresie opieki nad pacjentem).3 dzieńDokumentacja medyczna jako narzędzie gwara...

Drugi nabór ogłoszony. Lista załączników obowiązujących w drugim naborze


 Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 176 895 000 euro. Nabór wniosków rozpocznie się 2 stycznia 2007 r. i będzie trwać do...

Przedłużenie terminu rundy aplikacyjnej do poddziałania 2.2.1 SPO WKP


 Do 31 stycznia 2007 r. została przedłużona runda aplikacyjna dla poddziałania 2.2.1 SPO WKP "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji".W związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007 r. ...
<< < 25 26 27 28 29 > >>
Powrót