Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 24 25 26 27 28 > >>

Program Kapitał Ludzki - Konkursy pilotażowe w 2007 r. Harmonogram na 2008 r. Wszystko w jednym miejscu


Program Kapitał Ludzki - Konkursy pilotażowe w 2007 r. Wszystko w jednym miejscu Konkursy pilotażowe w 2007 Harmonogram konkursów w 2008r. Masz pomysł, a nie wiesz jak to sfinansować?Poszukujesz PEWNEGO PARTNERA do współpracy, skontaktuj się z P&M GROUP. Powiemy Ci czy masz szanse, czy nie. Ocenimy Twój pomysł. Nie trać czasu na czytanie - zadzwoń do nas!To nic nie kosztuje - tylko pozytywnie wpływa na samopoczucie. Stawia...

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, (...)


Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy 2010 Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija, życzyBogdan MALINOWSKI & Orvin L. KACPRZYKwraz z Zespołem Ekspertów P&M GROUP ...

Trzeci nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - ostatni.


Nabór wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego odbędzie się w dniach od 1 lutego do 31 marca 2008 r. Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem został wyłączony z trzeciego, ostatniego naboru. Zaplanowana na ten priorytet kwota w wysokości 12,68 mln euro została przeznaczona na wsparcie wniosków złożonych w drugim nabo...

Zarządzanie usługami IT. Od teorii do praktyki


 Zarządzanie usługami IT. Od teorii do praktykiKonferencja  9 listopad 2006r.Podstawy zarządzania usługami IT (według ITIL)Warsztaty wprowadzające 7-8 listopada 2006r.Celem konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: „co jest dobre w ITILu?”, „jakie rozwiązania prowadzą do lepszych wyników biznesowych?”. Nasi prelegenci zaprezentują nam swoje doświadczenie w wdrażaniu lub usprawnianiu rozwiązań w na...

Niewykorzystane transze dotacji z EFS trzeba oddać do końca roku! Zostało niewiele czasu.


 W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 15 listopada br. w sprawie zwrotu niewykorzystanych transz dotacji w ramach projektów współfinansowanych przez EFS z końcem roku budżetowego, publikujemy treść pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzego Kwiecińskiego do wszystkich beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.***Szanowni Państwo,W nawiązaniu do komunikatu Ministe...

Już można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach


 Już można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego. Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2006 do 15 lutego 2007 lub do wyczerpania środków Funduszu. Więcej szczegółów Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Fundusz Kapitału Początkowego Potrzebujesz wsparcia przy wniosku, a może nie masz partnera z Norwegii, zadzwoń i dowiedz się szczegółw o n...

Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu


 Zakończono nabór wniosków do II edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie." W obecnej edycji można było składać wnioski na realizację projektów MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH oraz DUŻYCH.Obecnie wnioski są rejestrowane, a następnie oceniane pod względem formalnym.Zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły w wersji papierowej do Operatora zostanie opublikowane na tej stronie inte...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkursy pilotażowe w ramach


 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkursy pilotażowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowejPriorytet VIII Regionalne kadry gospodarkiDziałanie 8.1 Rozwój kady gospodarkiPoddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw...

Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" w ramach Funduszu


 Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” CeleKomponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” ma na celu propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W ramach komponentu będą wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, w tym ich zaangażowanie w społeczną kontrolę insty...

15 października 2007 rozpoczyna się kolejna edycja szkolenia otwartego:


 1 dzieńZarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia.(Istota zarządzania jakością; seria norm ISO i ich powiązania; ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością – teoria w praktyce; jakość w Zakładach Opieki Zdrowotnej).2 dzieńSzpital naszych dążeń – posiadający system zarządzania jakością.(ISO 9001:2000 w usługach medycznych; Akredytacja – system zapewnienia jakości w zakresie opieki nad pacjentem).3 dzieńDokumentacja medyczna jako narzędzie gwara...
<< < 24 25 26 27 28 > >>
Powrót