Informacje Ksztalcenie Doradztwo

<< < 1 2 3 4 > >>

Nowe kierunki studiów podyplomowych.


Zapraszamy na najnowsze PRAKTYCZNE studia podyplomowe organizowane przez jedyną tego rodzaju firmę w Polsce MALINOWSKI & PARTNERS - właściciela marki P&M GROUP, współpracującą z renomowanymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce. Współpracujemy z ponad 300 trenerami - praktykami w Polsce i za granicą.  Zanim się zgłosisz, zapytaj o nasze referencje lub opinie naszych absolwentów. Przekonaj się o wysokiej jakości u...

Pracownik ds. jakości zawodem deficytowym w Warszawie


Barometr zawodów 2017 dla miasta stołecznego Warszawy podaje, iż m.in. Pracownik ds. jakości jest zawodem deficytowym. Daje to podstawę do uzyskania dofinansowania na organizowane przez Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą przy współpracy z Malinowski & Partners (P&M GROUP) praktyczne studia podyplomowe - Menedżer jakości w podmiotach leczniczych - edycja V. W przypadku firm z poza branży medy...

Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia


Uzyskaj dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na Kurs specjalistycznych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia. /Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/ AdresaciKurs skierowany jest do osób, które zajmują lub będą zajmowały stanowiska kierownicze tj.: pielęgniarki przełożone, oddziałowe, kierownicy pracowni/zakładów/działów oraz personel zaangażowany w procesy medyczne. Kurs skierowany jest...

KFS - Priorytety na 2017 rok


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2017 rok oraz priorytety ich wydatkowania. Priorytety:  I. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie: 1. zawodowego kształcenia ustawiczn...

KFS 2017 - Prace o szczególnym charakterze i warunkach


Wykaz tych prac zawarty jest w tej ustawie:Dz.U. 2008 Nr 237 poz. 1656 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych   Prace w szczególnych warunkach Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami t...

Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych z KFS 2017


Wszystkie szkolenia zamknięte i studia podyplomowe organizowane przez Malinowski & Partners są kwalifikowane w ramach KFS! O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca* w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (...), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współp...

Rusza III edycja Menedżera Medycznego Laboratorium Diagnostycznego


Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz MALINOWSKI & PARTNERS zapraszają na III edycję PRAKTYCZNYCH studiów podyplomowych „Menedżer Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych". Pierwszy zjazd już 15-16 października! Organizacja, komunikacja, finanse, jakość, refundacja, współpraca!!! Program studiów Studia dają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień audytora wewnętrznego systemu zarządzania oraz ...

Jak dostosować system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015 r.?


Zapraszamy na PRAKTYCZNE szkolenia zamknięte wg normy ISO 9001:2015. Tylko dla Ciebie i Twoich pracowników. Możliwość wykorzystania materiałów własnych organizacji w celu praktycznego ujęcia i wskazania koniecznych zmian. Przykładowe tematy: System Zarządzania Jakością. Wymagania ISO 9001:2015. Norma ISO 9001:2015 – omówienie kluczowych wymagań oraz wprowadzonych zmian. Wdrożenie zmian w organizacji zgodnie z normą ISO 90...

Praktyczne studia podyplomowe dla Diagnostów laboratoryjnych


Menedżer Medycznego Laboratorium Diagnostycznego... III edycja już w październiku, śpiesz się! 40 pkt edukacyjnych.   Jak zarządzać laboratorium w Podmiocie wykonującym działalność leczniczą? Czy wszystkie laboratoria czekają zmiany? Jakie skutki niesie za sobą wydzielenie laboratorium? Jakie są wymagania co do funkcji kierowniczych w laboratoriach? Jak być partnerem Prezesa spółki kapitałowej? Jak wyliczać i porówny...

Krok po kroku jak wdrożyć system zarządzania procesami wg ISO 9001


Poradnik. Kok po kroku jak wdrożyć system zarządzania procesami wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Poradnik pod redakcją:Bogdana Malinowskiego. Autorzy: Olgierd Głodkowski Bogdan Malinowski. Recenzja: prof. Paweł Soroka.  119 stron praktycznej i użytecznej wiedzy. Z całym poradnikiem można zapoznać się tutaj >>> ...
<< < 1 2 3 4 > >>
Powrót