Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Talentowskaz

Zarządzanie projektami

Cel szkolenia

/Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/

Celem kursu jest przygotowanie kadry do realizacji działań rozwojowych, przy wykorzystaniu skończonych zasobów (pracownicy, narzędzia, technologie) i metodyki zarządzania projektami do osiągnięcia sukcesu.

Korzyści

Kurs przygotowuje do sprawnego i efektywnego zarządzania projektami w organizacji. Kursanci dowiedzą się jak strategicznie zarządzać projektami, definiować projekty oraz jak budować zespoły projektowe. Poznają metody weryfikowania projektów i analizy ryzyka. Nabędą umiejętności z zakresu negocjacji, sprawnego kierowania zespołem projektowym, organizacji czasu, wypalenia zawodowego członków zespołu oraz pracy w stresie. Kurs przygotowuje również do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego - certyfikat.

Tematyka

 1. Międzynarodowe standardy zarządzania projektami takie jak PMI, PRINCE2.
 2. Zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami a zarządzanie projektami.
 3. Zasady tworzenia projektów.
 4. System zarządzania projektami.
 5. Planowanie i controling projektów.
 6. Analiza wykonalności projektu
 7. Techniki negocjacyjne w zarządzaniu projektami.
 8. Zarządzanie zespołem w projektach.
 9. Cykl zarządzania projektem.
 10. Zarządzanie ryzykiem w projektach.
 11. Audyt projektu
 12. Funkcje i zadania Menedżera projektu

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.