Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Talentowskaz

Rola Społecznych Inspektorów Pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają uaktualnioną wiedzę dotyczącą przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, zasad funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w firmie.

Tematyka

1. System nadzoru nad warunkami pracy RP i rola SIP w tym systemie.
2. Zagadnienia prawne ochrony pracy
3. Zagadnienie funkcjonowania SIP
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
5. Zagadnienia technicznej ochrony pracy w tym problematyka

Metodyka

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów z zakresu wypadku przy pracy oraz postępowania powypadkowego, zasad kontroli przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.