Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Talentowskaz

Praca z trudnym Pacjentem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności diagnozowania potrzeb i oczekiwań Pacjentów, zdobycie wiedzy na temat skutecznej komunikacji oraz nabycie umiejętności realizowania założonych celów placówek medycznych z pozytywnym nastawieniem do Pacjenta.  

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Rozpoznać i odpowiednio zareagować na typ trudnego Pacjenta
 • Ocenić swoje reakcje
 • Określić istotę zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
 • Dokonać właściwej oceny własnych zachowań
 • Asertywnie reagować na różne zachowania
 • Wykorzystywać techniki komunikacji interpersonalnej
 • Aktywnie słuchać i w trakcie rozmowy kontrolować własne zachowania
 • Umiejętnie prowadzić rozmowy z pacjentem i unikać oraz wychodzić z sytuacji konfliktowych

Tematyka

 1. Przyczyny trudnych relacji z Pacjentem
 2. Kształtowanie relacji z Pacjentem - pierwszy kontakt
 3. Zasady komunikacji interpersonalnej
 4. Psychologia Pacejnta
 5. Narzędzia analizy potrzeb i oczekiwań Pacjentów
 6. Finalizacja rozmów
 7. Asertywność jako podstawa obsługi trudnego Pacjenta
 8. Eliminowanie zmęczenia psychicznego

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń/symulacji rzeczywistych zdarzeń/dyskusji/case study.