Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Talentowskaz

Innowacyjne warsztaty z kreatywności

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu rozbudzenie potencjału uczestnika/grupy oraz stanowią swoisty motywator  do szukania innowacyjnych rozwiązań, koncepcji i skojarzeń. Uczestnicy dowiedzą się  jak ważną kompetencją jest kreatywność i jaka jest jej rola w procesie twórczego podejścia do zadań i projektów oraz rozwiązywania problemów, co w sposób zdecydowany wpływa na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w firmach i organizacjach.

Korzyści

  • Odejście od utartych schematów myślenia i działania.
  • Przełamanie schematów myślenia i postępowania a w efekcie rozbudzenie własnego potencjału twórczego.
  • Ukształtowanie postawy nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań.
  • Uświadomienie konieczności doskonalenia sztuki twórczego poszukiwania rozwiązań.
  • Uświadomienie roli kreatywnego myślenia i wdrażania projektów innowacyjnych w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Tematyka

  1. Kreatywność – kompetencja XXI wieku, czyli „Tam sięgajgdzie wzrok nie sięgaŁamczego rozum nie złamie”?
  2. Kreatywność – czy można się tego nauczyć i jak doskonalić?
  3. Korzyści wynikające z innowacyjnego i nieszablonowego myślenia w pracy i nie tylko.
  4. Kostka kompetencji - skuteczne narzędzie pobudzenia wyobraźni i chęci do pracy/autorska gra szkoleniowa.
  5. Nasze schematy i ograniczenia w procesie kreatywnego/twórczego myślenia. Jak pokonać bariery związane z kreatywnością?

Metodyka

Całość warsztatów oparta jest  na innowacyjnej grze szkoleniowej pn. „Kostka Kompetencji”, która stanowi system wyzwań znanych z projektów typu escape room/dom zagadek.  Stanowi ona  bodziec aktywujący proces twórczego myślenia i działania. Gra pozwoli  rozbudzić gotowość uczestników do pozbycia się stereotypów w postrzeganiu i rozumieniu świata oraz spojrzeć na sytuację/problem z różnych stron/perspektyw.