Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy kadry kierowniczej w zakresie zarządzania ryzykiem, jako elementu kontroli zarządczej. Źródłem dodatkowej wiedzy służącej doskonaleniu systemów, będzie program kładący nacisk na ich spójność i całościowe spojrzenie na organizację.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy ugruntują i nabędą dodatkową wiedzę nt. zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz kontroli zarządczej, którą będą mogli wykorzystać w bieżących działaniach służących doskonaleniu systemów jakie funkcjonują w ich jednostkach.

Tematyka

  1. Miejsce i rola zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej.
  2. Wizja, misja, cele i poziomy ich wyznaczania.
  3. Zarządzania ryzykiem, w świetle koncepcji zawartej w modelu COSO II oraz wytycznych Ministra Finansów.
  4. Monitorowanie, ocena i rozwój wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem.
  5. Efektywne zarządzanie ryzykiem, a wskazana w Standarach Kontroli Zarządczej spójność systemu.
  6. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.