Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Umiejętność zachowania się w sytuacji agresji ze strony pacjenta - zasady stosowania przymusu bezpośredniego

Cel szkolenia

Praktyczne szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników szpitala z bezpiecznymi i nieszkodliwymi metodami stosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta agresywnego. Minimalizowanie zdarzeń niepożądanych i powikłań związanych z niedostosowaniem środków przymusu bezpośredniego.

 

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie znajomości  prawnych aspektów stosowania przymusu bezpośredniego.
 • Zdobycie nowej oraz poszerzenia posiadanej wiedzy w zakresie zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego.
 • Wypracowanie standardu właściwej oceny sytuacji przed zastosowaniem samoobrony.

Korzyści

 • Nabycie umiejętności w zakresie przestrzegania zasad stosowania i doboru środków przymusu bezpośredniego.
 • Wykorzystanie w codziennej pracy wiedzy i umiejętności z zakresu zasad stosowania przymusu bezpośredniego.
 • Zwiększenie komfortu psychicznego dzięki znajomości technik samoobrona jako elementu uwalniającego od agresji własnej i przeciwnika.
 • Jasna i precyzyjna komunikacja w kontakcie z pacjentem agresywnym.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz agresywnymi zachowaniami pacjentów.
 • Poprawne reagowanie na różne zachowania, również w sytuacji ataku ze strony pacjenta.
 • Profesjonalne zachowania i postawa personelu wpływająca na pozytywny wizerunek podmiotu leczniczego.

 

Tematyka

 1. Prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego
 2. Metody bezpiecznego obezwładniania i stosowania nieszkodliwych środków przymusu bezpośredniego w postaci praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem elementów samoobrony: chwyty, dźwignie, uściski na miejsca wrażliwe, transport pacjenta agresywnego.

Metodyka

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik samoobrony i symulacji rzeczywistych zdarzeń.