Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Techniki radzenia sobie ze stresem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem własnych zasobów oraz skuteczne kształtowanie „osobowości” z wysoką tolerancją na stres. Osiąganie stanu równowagi pozwalającego na skuteczną realizację założonych zadań i celów (indywidualnych i organizacji), poznanie sposobów zmian percepcji sytuacji stresowych z zagrożenia na sytuację wyzwania.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • potrafią rozpoznawać istotne elementy stresu
 • diagnozować własny poziom tolerancji na stres
 • rozwiną swój naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem
 • znają szybkie i konkretne technik ułatwiające walkę ze stresem
 • potrafią dostrzec w sytuacji stresowej szansę do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych.

Tematyka

 1. Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowych w różnych sferach funkcjonowania.
 2. Stres.
 3. Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka stosowane w radzeniu sobie ze stresem.
 4. Przyczyny stresu w miejscu pracy.
 5. Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem.
 6. Poprawna i efektywna komunikacja jako ważny element redukcji stresu.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.