Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Techniki negocjacji i mediacji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabywa umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów i uczuć.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

  • identyfikować własne interesy i formułować cele negocjacji,
  • przygotować się do standardowych negocjacji,
  • prowadzić negocjacje z wykorzystaniem różnorodnych technik,
  • zdobywać i systematyzować doświadczenia w toku negocjacji,
  • diagnozować przyczyny konfliktów,
  • rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Tematyka

1. Dialektyka interakcji
2. Fazy procesu negocjacji
3. Trudne sytuacje negocjacyjne
4. Negocjatorzy
5. Gry interpersonalne
6. Konflikt
7. Techniki negocjacyjne
8. Metody manipulacji
9. Mediacje

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.