Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Savoir vivre w biznesie

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami etykiety biznesowej, profesjonalnym zachowaniem w zróżnicowanych sytuacjach, od codzienności do relacji biznesowych. Znajomość norm społecznych sprzyja zdobywaniu autorytetu i jest świadectwem pozycji społecznej. Nabycie praktycznych umiejętności savoir-vivre pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zakładającego wyeliminowanie ryzyka ośmieszenia, niezadowolenia czy dyskomfortu ograniczającego rozwój.

Korzyści

• Poznanie fundamentalnych zasad savoir vivre.
• Uświadomienie istoty i znaczenia savoir vivre w biznesie.
• Zwiększenie efektywności zawodowej na omawianej płaszczyźnie.
• Konfrontacja poznanego materiału z dotychczasowym postępowaniem.
• Nauka zasad zachowania, obowiązujących w środowisku biznesowym.
• Nauka budowania wizerunku osobistego i korporacyjnego w oparciu o savoir vivre.

Tematyka

1. Savoir vivre – praktyczne i mądre normy obyczajowe przydatne w życiu.
2. Biznes, dyplomacja, etykieta.
3. Asertywność i empatia – podstawa etycznych relacji.
4. Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe, towarzyskie.
5. Firmowa wizytówka.
6. Wizerunek osobisty i biznesowy. Strój i ubiór.
7. Elementy protokołu dyplomatycznego.
8. Gabinet – królestwo szefa.
9. Savoir vivre w codziennych kontaktach.
10. 10 zasad etykiety biznesie.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.