Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Praca z trudnym Klientem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności diagnozowania potrzeb i oczekiwań Klientów, wzmocnienie asertywnej postawy w relacjach z nimi, zdobycie wiedzy na temat skutecznej komunikacji oraz wypracowanie efektywnych technik radzenia sobie z trudnymi Klientami.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią rozpoznać i odpowiednio zareagować na typ trudnego Klienta, ocenić swoje reakcje, dokonać właściwej oceny własnych zachowań. Asertywnie reagować na różne zachowania, wykorzystywać techniki komunikacji interpersonalnej, umiejętnie prowadzić rozmowy z Klientem oraz unikać i wychodzić z sytuacji konfliktowych.

Tematyka

  1. Przyczyny trudnych relacji z Klientem
  2. Kształtowanie relacji z Klientem - pierwszy kontakt
  3. Zasady komunikacji interpersonalnej
  4. Psychologia Klienta
  5. Narzędzia analizy potrzeb i oczekiwań Klientów
  6. Finalizacja rozmów
  7. Asertywność jako podstawa obsługi trudnego Klienta
  8. Eliminowanie zmęczenia psychicznego

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.