Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Kurs ogólno i ponadzawodowych kwalifikacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia – wybrane elementy

Cel szkolenia

/Certyfikowany kurs programowy - 10 dni/ 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji ogólno- i ponadzawodowych ukierunkowany tak, aby zatrudnieni w ochronie zdrowia pracownicy osiągnęli optymalny poziom umiejętności zawodowych, zgodnych z wymaganiami zawodowymi, zawartymi w standardach kwalifikacji zawodowych.

Kurs zawiera bloki tematyczne, bezpośrednio wynikające ze standardów kwalifikacji zawodowych, pozwalające na doskonalenie umiejętności tj. np. komunikacja z pacjentem i członkami zespołu, uzupełnienie wiadomości o aktualne zmiany prawne. Pozwala na wzmocnienie niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu medycznego cech psychofizycznych, dzięki treningowi asertywności, ćwiczeniu technik radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo cel wpisuje się w obecną potrzebę przeciwdziałania Pandemii.

Praktyczne szkolenie podnosi wybrane umiejętności niezbędne do sprawnego wykonywania pracy przez personel medyczny i podejmowania działań w życiu zawodowym i pozazawodowym.

Korzyści

Tematyka

  1. Funkcjonowanie podmiotu leczniczego (z uwzględnieniem specyfiki Pandemii).
  2. Komunikacja z pacjentem i członkami zespołu (z uwzględnieniem specyfiki Pandemii).
  3. Wybrane akty prawne obowiązujące w systemie ochrony zdrowia (z uwzględnieniem specyfiki Pandemii).
  4. Stres i wypalenie zawodowe – jak sobie z nimi radzić (z uwzględnieniem specyfiki Pandemii)
  5. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - 4 minuty, które ratują życie (z uwzględnieniem specyfiki Pandemii).

Metodyka

Kurs ma charakter warsztatowy: zawiera prezentacje, ćwiczenia praktyczne, przykłady dobrych praktyk, forum dyskusyjne. Prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów z wieloletnią praktyką.