Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Kurs - Prawo Zamówień Publicznych

Cel szkolenia

/Certyfikowany kurs programowy - 7 dni/

Celem kursu jest przedstawienie najbardziej problematycznych zagadnień dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r

Korzyści

Na szkoleniach organizowanych przez P&M GROUP uczestnicy ZAWSZE zapoznawani są z aspektami praktycznymi. Kurs pozwala rozpoznać obszary własnej działalności zawodowej wymagające korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych zapisów ustawy. Pozwala na uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i naukę praktycznych umiejętności stosowania przepisów. Daje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych 

Tematyka

  1. Zamówienia bagatelne, zamówienia poniżej progów unijnych oraz usługi społeczne czyli NOWA ustawa Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFS.
  3. Zamówienia publiczne w dobie COVID-19.
  4. Elektronizacja zamówień publicznych - wybrane problemy, najnowsze orzecznictwo.
  5. Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekscie nowej ustawy.

Metodyka

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem studiów przykładów. Wszystko zostanie wzbogacone prezentacją multimedialną. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych trenerów z wieloletnią praktyką w zakresie prawa zamówień publicznych