Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Wzrost efektywności pracy w zespole poprzez skuteczną komunikację

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabywa umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów i uczuć.

Korzyści

 • Poznanie podstawowych filarów komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia rozmowy
 • Usprawnienie procesów komunikacyjnych w miejscu pracy
 • Większa efektywność pracy w zespole dzięki skutecznej konmunikacji
 • Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
 • Praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • Analiza własnych błędów i nawyków komunikacyjnych
 • Wzrost osobistej skuteczności komunikacyjnej
 • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej

Tematyka

 1. Proces komunikacji interpersonalnej
 2. Metody i techniki komunikacji niewerbalnej
 3. Kształtowanie efektywnej komunikacji werbalnej
 4. Aktywne słuchanie
 5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 6. Style komunikacyjne, a typy temperamentów

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.