Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Sprzedaż/ Negocjacje

Efektywne techniki sprzedaży

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie przez uczestników technik sprzedaży. Nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych i budowania relacji z Klientem. Uczestnicy  ujednolicą standardy obsługi Klienta i rozwiną umiejętności wykorzystywania emocji oraz skutecznego i szybkiego budowa argumentów sprzedażowych.

Korzyści

 • Rozwój umiejętności diagnozowania potrzeb Klienta
 • Zdobycie wiedzę na temat skutecznej komunikacji
 • Nabycie umiejętności realizowania założonych celów sprzedażowych z pozytywnym nastawieniem do Klienta
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej sprzedaży z wykorzystaniem osobistego potencjału handlowca
 • Rozwijanie świadomego wpływu na jakość osobistych kontaktów międzyludzkich, dzięki czemu uniknięcie wielu konfliktów

Tematyka

 1. Kształtowanie relacji z klientem - pierwszy kontakt
 2. Podstawowe prawa skutecznej komunikacji
 3. Standaryzacja narzędzi analizy potrzeb
 4. Język argumentacji
 5. Kreatywne rozwiązywanie obiekcji klienta
 6. Zamykanie rozmów handlowych
 7. Sytuacje konfliktowe

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-seminaryjny z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, dyskusji, case study.