Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rozwój osobisty

Kurs konfiguracji serwera telekomunikacyjnego MX-One oraz Avaya Aura

Cel szkolenia

/Certyfikowany kurs programowy – 6 dni/

Celem specjalistycznego kursu jest podniesienie kompetencji pracowników związanych z konfiguracją serwera telekomunikacyjnego MX-One, Avaya Aura. Dzięki udziałowi uczestnik zdobędzie wiedzę nt. funkcji niniejszego serwera, podstawowej konfiguracji łączy ISDN i SIP trunk oraz zdobędzie wiedzy nt. analizy błędów. Dodatkowo będzie położony nacisk na konfigurację połączeń IP/bram SIP zapewniającą możliwie najwyższe bezpieczeństwo.

Korzyści

  • poznanie konfiguracji serwerów telekomunikacyjnych Mitel oraz Avaya Aura 
  • poznanie architektury systemów Mitel MX-One oraz Avaya Aura
  • zdobycie umiejętności administracji systemami (serwery telekomunikacyjne Mitel MX-One oraz Avaya Aura) w zakresie zmian, konfiguracji, naprawy prostych usterek
  • podniesienie kompetencji technicznych pracownika

Tematyka

  • Funkcje serwera telekomunikacyjnego MX-One i Avaya Aura
  • Konfiguracja podstawowa łączy ISDN i SIP trunk
  • Konfiguracja abonenta IP, cyfrowego i analogowego
  • Konfiguracja routingu ruchu w serwerze telekomunikacyjnym MX-One i Avaya Aura
  • Analiza błędów

Metodyka

Kurs ma charakter stricte warsztatowy. Realizowane jest w małych max. 4 osobowych grupach.