Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rozwój osobisty

Rozliczanie projektów UE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu UE. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady zatrudniania personelu w projekcie oraz kwalifikowalności wydatków. W praktyczny sposób uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać wnioski o płatność w systemie oraz harmonogramy płatności. Poznają najczęstsze błędy podczas rozliczania projektów oraz sposoby jak tych błędów unikać.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Prawidłowo stosować wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Prawidłowo stosować zasadę konkurencyjności.
 • Zakwalifikować wydatek jako kwalifikowany/niekwalifikowany.
 • Prawidłowo opisać dokumenty księgowe.
 • Przygotować wniosek o płatność w systemie SL 2014.

Tematyka

 1. Kwalifikowalność wydatków w świetle obowiązujących przepisów.
 2. Zasady dokonywania zakupu towarów/usług zgodnie z wytycznymi.
 3. Zasady zatrudnienia personelu projektu.
 4. Zasady opisywania dokumentów księgowych.
 5. Przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL 2014.
 6. Omówienie najczęstszych błędów w zakresie rozliczania projektów.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy, z elementami dyskusji i case study.