Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rozwój osobisty

Motywacja pozafinansowa pracowników – co i jak motywuje pracowników do efektywnej pracy?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie menedżerów z narzędziami i zasadami skutecznej, pozafinansowej motywacji pracowników oraz rozwój kompetencji menedżera w zakresie stymulacji zespołu zwiększającej zaangażowanie i entuzjazm w wykonywanie powierzonych zadań.

Korzyści

  • zwiększenie skuteczności działań motywacyjnych;
  • zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji;
  • rozwój umiejętności oceny bieżącej i okresowej;
  • doskonalenie motywującego delegowania zadań;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystywania w praktyce teorii motywacji;
  • analiza skuteczności dotychczasowego systemu motywacji pracowników.

Tematyka

1. Wpływ motywacji na konkurencyjność firmy
2. Teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce.
3. Optymalny system motywacji w firmie.
4. Czynniki motywacji – co naprawdę motywuje pracowników?
5. Rola lidera w motywacji pozafinansowej.
6. Motywacja pozafinansowej w skutecznym zarządzaniu.
7. Narzędzia motywacji - jak wydobyć potencjał pracownika.
8. „Złota 10” pozafinansowej motywacji pracowników.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.