Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rachunkowość/ Finanse

Zarządzanie kosztami i ryzykiem w procesie zakupowym

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat szeroko rozumianych ryzyk zakupowych w kontekście procesu zakupowego, techniki zarządzania ryzykiem, analiza struktury kosztów, TCO.

Korzyści

  • Wiedza z zakresu wdrażania analizy TCO
  • Znajomość analizy struktury kosztów na podstawie sprawozdania finansowego
  • Rozwój umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem walutowym
  • Znajomość technik mapowania i oceny ryzyk w kategoriach zakupowych

Tematyka

1. Wprowadzenie oraz Analiza TCO (Total Cost of Ownership)
2. Analiza struktury kosztów na podstawie sprawozdania finansowego
3. Techniki mapowania i oceny ryzyk w kategoriach zakupowych
4. Ryzyko walutowe i możliwości zabezpieczenia się przed nim poprzez zapisy kontraktowe

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.