Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rachunkowość/ Finanse

Projektowanie systemu ocen pracowniczych

Cel szkolenia

Poznanie zasad i metod budowania systemu ocen okresowych pracowników.

Korzyści

• Poznanie zasad i metod budowania efektywnego systemu ocen pracowniczych
• Poszerzenie wiedzy z zakresu oceny pracownika
• Poznanie możliwości wykorzystania wyników sytemu ocen w zarządzaniu personelem
• Rozwój umiejętności opisu kompetencji pracowników
• Trening umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika

Tematyka

 1. Formy oceny pracownika
 2. Techniki oceny pracowniczej
 3. Cele SOOP – wykorzystywanie efektów oceny
 4. Zasady realizowania procesu oceny
 5. Elementy systemu oceny
 6. Kryteria ocen
 7. Metody oceny pracowników
 8. Skala ocen
 9. Tworzenie arkusza oceny
 10. Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych
 11. Tworzenie arkuszy ocen okresowych
 12. Wdrożenie systemów ocen okresowych

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.