Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rachunkowość/ Finanse

Prawa pacjenta w świetle aktualnych przepisów prawnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnym w zakresie świadczenia opieki medycznej z poszanowaniem praw pacjenta. W związku z tym, że pacjenci coraz częściej  nadużywają przysługujących im praw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych niezwykle ważne jest aby zespół placówki świadczącej usługi medyczne znał prawa przysługujące pacjentom i praktyczne aspekty ich realizowania. Podczas szkolenia zostaną  scharakteryzowane i wskazane uprawnienia przysługujące pacjentowi, z podaniem kiedy pacjent może skorzystać z określonego prawa, jakie ograniczenia przysługują placówce medycznej oraz kiedy prawo pacjenta jest ważniejsze od prawa przysługującego lekarzowi.

Korzyści

  • wzrost wiedzy z zakresu praw pacjenta w świetle obowiązujących przepisów prawnych
  • budowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej szanującej prawa pacjenta
  • doskonalenie znajomości granic ingerencji w prawa pacjenta, w tym odmowy udzielenia świadczeń
  • wzrost satysfakcji pacjentów dzięki rozwinięciu przez pracowników umiejętności dbania o najistotniejsze prawa pacjenta w codziennej pracy

 

Tematyka

  1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Prawne aspekty praw pacjenta
  3. Odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjenta
  4. Konieczności ograniczenia praw pacjenta

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.