Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rachunkowość/ Finanse

Finanse dla niefinansistów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności interpretacji podstawowych pojęć oraz analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy uzupełnią również wiedzę z zakresu technik i narzędzi wykorzystywanych w praktyce zarządzania jego finansami.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią :

 • Ze zrozumieniem czytać i interpretować podstawowe sprawozdania finansowe
 • Przewidzieć efekty finansowe swoich działań
 • Analizować sytuację finansową firmy w aspekcie jej rentowności, płynności, wykorzystania jej zasobów oraz optymalizacji źródeł finansowania jej działalności
 • Doceniać potrzebę planowania i współpracy w procesie tworzenia biznes planów

Tematyka

 1. Podstawowe sprawozdania finansowe - źródła informacji
 2. Zarządzanie finansami jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem
 3. Finansowa ocena działalności przedsiębiorstwa: metody, techniki i narzędzia analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 4. Zarządzanie rentownością
 5. Zarządzanie płynnością
 6. Zarządzanie kapitałem pracującym
 7. Zarządzanie majątkiem trwałym
 8. Efekt wspomagania finansowego
 9. Biznes plan jako narzędzie wspomagające proces zarządzania 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warszatatowy. Aktywizują uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia.