Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Prawo

Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia

Celem jest rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, budowania harmonogramu działań własnych jak i zespołu. Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu. Trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych oraz skutecznego delegowania zadań.

Korzyści

Wypracowanie odpowiedniego, skutecznego i zdrowego podejścia do zarządzania sobą w czasie. Wykorzystanie swoich indywidualnych cech osobistych do zwiększenia osiąganych efektów. Nadanie odpowiedniego kierunku swoim działaniom poprzez uświadomienie sobie tego co dla nas ważne (nasza misja i wartości) oraz poprzez odpowiednie zdefiniowanie celów. Osiągnięcie równowagi pomiędzy różnymi obszarami naszego życia, w tym przede wszystkim balans pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Zwiększenie świadomości wykorzystania czasu i usunięcie istniejących dystraktorów.

Tematyka

  1. Czynniki krytyczne odpowiedzialne za zarządzanie czasem
  2. Błędy w zarządzaniu czasem i organizacji pracy własnej
  3. Zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej
  4. Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem
  5. Budowanie harmonogramu działania w sytuacji natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych
  6. Skuteczne delegowanie zadań
  7. Rozmowy delegujące i błędy w delegowaniu.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.