Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Prawo

Trening negocjacji - jak budować i podtrzymywać dobre relacje w spedycji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest  doskonalenie umiejętności negocjacyjnych oraz rozwijanie współpracy z klientami  poprzez efektywną komunikację. Udział w szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje w obszarze budowania relacji oraz wypracowania skutecznych metod pozyskiwania klienta.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • identyfikować własne interesy i formułować cele negocjacji,
  • efektywniej wykorzystywać relacje zbudowane z klientem,
  • budować lepsze argumenty sprzedażowe,
  • wykorzystywać metodę win-win przy negocjacjach.

Tematyka

  1. Werbalne, niewerbalne, pozawerbalne podejście do relacji spedytora.
  2. Różne perspektywy negocjacji.
  3. Strategia win-win w negocjacjach.
  4. Budowanie i podtrzymanie dobrych relacji z klientem.
  5. Dbałość o wizerunek.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-seminaryjny z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, dyskusji, case study.