Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Prawo

Trening asertywności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach, porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”. 

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • rozumieją, w jaki sposób przejawiają się u ludzi różne postawy zachowań i reakcji
 • mają świadomość, w jaki sposób ludzie potrafią przekazać to, co myślą i czują w sposób asertywny
 • praktycznie zastosują asertywność przy przyjmowaniu krytyki i konstruktywnym krytykowaniu innychmają świadomość czynników wpływających na współpracę w środowisku zawodowym
 • poznają ograniczenia utrudniające osiąganie dużej efektywności, które wypływają z braków w postawie asertywnej.

Tematyka

 1. Typy postaw
 2. Komunikowanie się w sposób asertywny
 3. Pozytywne przyjmowanie krytyki i krytykowanie w sposób konstruktywny
 4. Odmawianie i przyjmowanie odmowy
 5. Określanie granicy psychologicznej i bronienie tzw. „terytorium”
 6. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i pomaganie w tym innym
 7. Tworzenie środowiska stymulującego do współpracy
 8. Plan działania

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.