Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Menedżerskie

Opracowanie strategii rozwoju dla organizacji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu budowania  skutecznych strategii rozwojowych. Dzięki szkoleniu Uczestnicy przekonają się, że strategia to koncepcja, która może być skutecznie realizowana przyczyniając się istotnie do podniesienia jakości zarządzania, efektywność działania oraz osiągniecia rynkowego sukcesu.

Korzyści

  • Nabycie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność  organizacji.
  • Poszerzenie wiedzy na temat narzędzi służących do budowania strategii.
  • Poznanie metod wdrażania modeli strategicznych i finansowych.
  • Umiejętne przełożenie wizji organizacji na realne działania.

Tematyka

  1. Jak wygląda proces budowania strategii?
  2. Diagnoza i analiza sytuacji strategicznej organizacji.
  3. Cele strategiczne i operacyjne organizacji.
  4. Zasady skutecznego wdrożenia strategii w organizacji.
  5. Modele strategiczne i finansowe.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji nad osiągniętymi wynikami, case study.