Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Jakość

Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości w Podmiocie Leczniczym

Cel szkolenia

Zapoznanie pracowników, w tym np. Pełnomocników, Liderów procesów z praktycznymi aspektami wyznaczania realnych celów oraz policzalnych wskaźników, jak również nabycie przez nich umiejętności zarządzaniami nimi.

Korzyści

System Zarządzania Jakością jest skuteczną metodą wzmacniania wartości realizowanej usługi w Podmiotach Leczniczych. Pacjentom - Klientom daje poczucie bezpieczeństwa 
i pewności, co do wysokiej jakości oczekiwanej usługi, pracownikom zaś - motywujące do pracy poczucie wykonania zadania na wysokim poziomie.

  • Skuteczniejsze osiąganie celów strategicznych podmiotu leczniczego
  • Wzrost zaangażowania i efektywności pracowników
  • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry
  • Poprawa jakości wyznaczania policzalnych wskaźników

Tematyka

  1. Przegląd i zastosowanie systemów zarządzania jakością.
  2. Rola przedstawiciela Kierownictwa w organizacji oraz Lidera procesu w kontekście celów i wskaźników.
  3. Wybrane zagadnienia związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.
  4. Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.