Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Jakość

Obsługa pacjenta wg międzynarodowych standardów ISO

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest spojrzenie na procedury obowiązujące w placówce medycznej w kontekście normy ISO 9001:2015 i odniesienie ich do obszarów obsługi pacjenta, które mają bezpośredni wpływ na poziom satysfakcji z jakości świadczonych usług. Poprzez udział w szkoleniu nastąpi większe uporządkowanie pracy personelu medycznego w postępowaniu, w relacji z pacjentami. 

Korzyści

 • określenie standardów i wzorów zachowań w różnych sytuacjach związanych z obsługą pacjentów POZ
 • wzrost jakości świadczonych usług medycznych POZ
 • wzrost zaufania Pacjentów POZ
 • usprawnienie funkcjonowania placówki podstawowej opieki zdrowotnej
 • usprawnia przepływ informacji wewnątrz POZ
 • wzrost przejrzystości reguł i procedur postępowania, co wszystko w rezultacie sprawiać ma większą konkurencyjność podmiotu na rynku i mniejsze koszty jego funkcjonowania

Tematyka

 1. Podstawowe zasady obsługi pacjentów w podmiocie leczniczym. Dlaczego warto posiadać standardy obsługi?
 2. Międzynarodowe standardy ISO 9001, a obsługa pacjenta.
 3. Czym jest standard usługi? Różnice między standardami a procedurami
 4. Typy pacjentów korzystających z usług medycznych a standardy ich obsługi w placówce medycznej
 5. Źródła satysfakcji klientów
 6. Obsługa pacjenta, a jakość usług medycznych
 7. Proces wprowadzania standardów w podmiocie leczniczym
 8. Identyfikacja ryzyk w obsłudze pacjenta i sposoby postępowania z nimi
 9. Monitorowanie wprowadzonych standardów w placówce medycznej

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń/ symulacji rzeczywistych zdarzeń/ dyskusji/case study i sprzętu audiowizualnego.