Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Jakość

Efektywna obsługa pacjenta w rejestracji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nawiązania właściwego kontaktu z pacjentem, zwłaszcza pacjentem trudnym i budowanie z nim poprawnych relacji. Poznanie prawidłowych modeli zachowań i postaw wpływających na wysoki poziom obsługi oraz na budowanie pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego. 

 

Cele szczegółowe:

 • Zdobycie nowej oraz poszerzenia posiadanej wiedzy w zakresie obsługi pacjenta.
 • Zapewnienie znajomości zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem barier i zakłóceń komunikacyjnych.
 • Budowanie wizerunku empatycznego, pomocnego pacjentowi pracownika podmiotu leczniczego.
 • Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania i doskonalenie technik zadawania pytań – jak słuchać i jak pytać.
 • Wypracowanie standardu rozmów z klientem/pacjentem.
 • Poznanie i stosowanie w praktyce technik asertywnego zachowania.
 • Wypracowanie standardu obsługi pacjenta seniora.
 • Poznanie czynników mających wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki.

Korzyści

 • Wykorzystanie w codziennej pracy wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnej obsługi pacjenta.
 • Jasna i precyzyjna komunikacja w kontakcie z pacjentem – swobodność wypowiedzi, właściwe używanie zwrotów specjalistycznych, unikanie błędów językowych, mówienie językiem korzyści.
 • Podniesienie jakości obsługi pacjenta w zakresie obsługi: face to face, telefonicznej i mailowej.
 • Łatwiejsze przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z emocjami i stresem.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz agresywnymi zachowaniami pacjentów.
 • Asertywne reagowanie na różne zachowania, również w sytuacji werbalnego ataku ze strony pacjenta.
 • Większe identyfikowanie się pracowników z Przychodnią i wzrost ich zaangażowania w sprzedaż komercyjnych usług medycznych.
 • Profesjonalne zachowania i postawa personelu wpływająca na pozytywny wizerunek podmiotu leczniczego.

Tematyka

 1. Czego potrzebuje pacjent?
 2. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmowy
 3. Trudny pacjent-trudne emocje
 4. Przychodzi senior do lekarza

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study, sprzyjają omawianiu tematu z różnych perspektyw, wyciąganiu wniosków. Uzupełnia je mini wykład, zadawanie pytań, angażowanie uczestników do dzielenia się doświadczeniami i prezentacja multimedialna.