Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Jakość

BOHIPSZO i PCS

Cel szkolenia

Przygotowanie Kadry Pielęgniarskiej do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych przy zastosowaniu nowoczesnych metod oceny jakości opieki pielęgniarskiej.

Korzyści

System Zarządzania Jakością jest skuteczną metodą wzmacniania wartości realizowanej usługi
w podmiotach świadczących usługi medyczne. Pacjentom - Klientom daje poczucie bezpieczeństwa
i pewności, co do wysokiej jakości oczekiwanej usługi, pracownikom zaś - motywujące do pracy poczucie wykonania zadania na wysokim poziomie.

Tematyka

1. Wybrane zagadnienia związane z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Akredytacją CMJ w kontekście doskonalenia systemu zarządzania.
2. Zapoznanie uczestników z koncepcją PCS.
3. Praktyczne aspekty metody BOHIPSZO.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.