Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / HR

Sztuka prowadzenia wystąpień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego przekazywania myśli, formułowania komunikatów tak aby były jasne, czytelne, ukierunkowywały na konkretne wnioski, wpływały na zmianę przekonań, zachowań i postaw. Poprawa własnego stylu wystąpień publicznych oraz doskonalenie techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.

Korzyści

 • Rozwój umiejętność właściwego prowadzenia prezentacji;
 • Zwiększanie pewności siebie podczas publicznych wystąpień;
 • Poznanie metod radzenia sobie z tremą i stresem;
 • Poznanie technik skutecznej prezentacji;
 • Budowanie własnego stylu prezentacji;
 • Poznanie zasad budowy autorytetu i reakcji na kłopotliwe zachowania słuchaczy.

Tematyka

 1. Wystąpienie publiczne a prezentacja – granice i charakterystyka.
 2. Przygotowanie się do skutecznego i realizującego zamierzone cele wystąpienia publicznego.
 3. Język ciała w wystąpieniach.
 4. Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.
 5. Stres, trema i metody ich kontroli.
 6. Nieprzewidywalne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi.
 7. Budowanie własnego wizerunku.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.