Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / HR

Controling personalny

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne w procesie podejmowania decyzji, koordynowania planów i innych projektów personalnych. Pogłębią wiedzę pozwalającą na kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji pracowników oraz zasad budowania systemów ocen pracowniczych.

Korzyści

 • poszerzenie wiedzy z zakresu rodzajów systemów obowiązujących w controllingu personalnym
 • zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji pozwalających na przeprowadzenie procesu rekrutacji i adaptacji pracowników
 • poznanie zasad i metod budowania efektywnego systemu ocen pracowniczych
 • zdobycie umiejętności doboru wskaźników controlingu personalnego do potrzeb organizacji

Tematyka

 1. Sfery zarządzania zasobami ludzkimi optymalizowane przez controlling personalny.
 2. Baza informacyjna controllingu personalnego i sposoby pozyskiwania informacji na potrzeby bazy.
 3. Analiza ryzyka kadrowego.
 4. Cykl życia pracownika a cykl życia organizacji.
 5. Analiza ABC w controllingu personalnym.
 6. Metody oceny potencjału kadrowego organizacji.
 7. Analiza strukturalna w controllingu personalnym.
 8. Rekrutacja personelu i adaptacja pracowników.
 9. Ocena pracownicza

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.