Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / HR

Budowanie zespołu i efektywnej pracy w zespole

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami budowania efektywnego zespołu oraz rozwój i doskonalenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:
• znają korzyści pracy zespołowej i budowania efektywnych zespołów
• potrafią efektywnie pracować w zespole identyfikując się z celami zespołu
• potrafią wykorzystać metody skutecznej komunikacji również w relacjach z podwładnymi
• znają typy konfliktów występujących w zespole i sposobach reagowania
• potrafią skutecznie delegować zadania

Tematyka

1. Zasady budowania efektywnych zespołów
2. Psychologia działania zespołu
3. Komunikacja z zespołem

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.