Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Administracja

Sztuka prowadzenia wystąpień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego przekazywania myśli, formułowania komunikatów tak aby były jasne, czytelne, ukierunkowywały na konkretne wnioski, wpływały na zmianę przekonań, zachowań i postaw. Poprawa własnego stylu wystąpień publicznych oraz doskonalenie techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.

Korzyści

 • Rozwój umiejętność właściwego prowadzenia prezentacji;
 • Zwiększanie pewności siebie podczas publicznych wystąpień;
 • Poznanie metod radzenia sobie z tremą i stresem;
 • Poznanie technik skutecznej prezentacji;
 • Budowanie własnego stylu prezentacji;
 • Poznanie zasad budowy autorytetu i reakcji na kłopotliwe zachowania słuchaczy.

Tematyka

 1. Wystąpienie publiczne a prezentacja – granice i charakterystyka.
 2. Przygotowanie się do skutecznego i realizującego zamierzone cele wystąpienia publicznego.
 3. Język ciała w wystąpieniach.
 4. Techniki skupiania uwagi i budowania wiarygodności.
 5. Stres, trema i metody ich kontroli.
 6. Nieprzewidywalne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi.
 7. Budowanie własnego wizerunku.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.