Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Administracja

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem, odróżniać go od zachowań, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a mobbingiem nie są. Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i dowiedzą się jak w odpowiedni sposób reagować zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

Korzyści

Uzyskanie obszernej wiedzy, w zakresie:

  • jakie działania mogą być uznane za mobbing
  • jakie zachowania niepożądane mogą pojawić się w miejscu pracy i jaki jest ich wpływ na pojawienie się zjawiska mobbingu
  • jakie czynności może podjąć pracodawca aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy
  • jakie pracownik może podjąć niezbędne działania w celu skutecznej reakcji na zachowanie niepożądane w organizacji

 

Znaczącą korzyścią dla pracodawcy będzie dopełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy, który nakłada na niego bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej. Jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wyrok z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11) - może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem.

Tematyka

  1. Mobbing – diagnoza sytuacji.
  2. Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania.
  3. Przeciwdziałanie mobbingowi
  4. Dyskryminacja. Molestowanie i molestowanie seksualne
  5. Świadek, ofiara i sprawca mobbingu.

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.