Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Administracja

Kurs doskonalący kwalifikacje Rejestratorek medycznych

Cel szkolenia

/Certyfikowany kurs doskonalący - 2 dni/

 

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów w rejestracji oraz podniesienie kompetencji rejestratorek medycznych w obszarze planowania i organizacji pracy.

Korzyści

Pracę rejestratorek medycznych charakteryzują stałe, powtarzające się czynności. Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy w rejestracji zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Są one pierwszym ogniwem łączącym pacjenta ze świadczeniodawcą, stąd niezwykle ważne są umiejętności interpersonalne rejestratorek, które w bezpośredni sposób wpływają na jakość i kompleksowość obsługi pacjenta/klienta. Dlatego uczestnicy szkoleń oprócz bloku dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej będą doskonalić umiejętności w zakresie zasad przepływu informacji pacjent – personel medyczny, ale również współpracy z innymi pracownikami podmiotu leczniczego. Uaktualnią też wiedzę z obszaru ochrony danych osobowych w świetle obowiązujących nowych przepisów prawnych.  

Tematyka

  1. Umiejętności interpersonalne w pracy rejestratorki medycznej.
  2. Planowanie i organizacja pracy na stanowisku rejestracji medycznej. Dokumentacja medyczna w rejestracji.
  3. Kultura, etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej.
  4. Ochrona danych osobowych dla rejestratorek medycznych i inne wybrane zagadnienia prawne.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń/ symulacji rzeczywistych zdarzeń/ dyskusji/case study i sprzętu audiowizualnego.