Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Administracja

Coachingowy styl zarządzania

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie metody coachingu oraz technik i sposobów jej wykorzystania w codziennej pracy menedżera, w takim wymiarze, aby proces kierowania uczynić łatwiejszym a komunikację z pracownikiem efektywniejszą i przyjemniejszą

Korzyści

 • Osiągnięcie wyższej skuteczności pracy
 • Rozwój umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji
 • Poprawa efektywności komunikacji
 • Rozwój umiejętności podległych pracowników
 • Bardziej skuteczne delegowanie uprawnień
 • Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Bardziej efektywna organizacja pracy własnej i podległego zespołu.

Tematyka

 1. Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne.
 2. Trening kompetencji osobistych.
 3. Techniki i strategie komunikacji interpersonalnej.
 4. Cel i struktura rozmowy coachingowej.
 5. Kształtowanie relacji coachingowej w zależności od typu osobowości podwładnego.
 6. Rola menedżera - coacha w procesie wspierania rozwoju zawodowego.
 7. Warsztat umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej.
 8. Coaching w pracy z zespołem.

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.