Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Administracja

Archiwizacja dokumentacji i obieg dokumentów

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz organizacji oraz nabycie umiejętności właściwego postępowania z korespondencją. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat profesjonalnego przechowywania dokumentów w firmie oraz właściwego przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Korzyści

  • uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją
  • nabycie umiejętności organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów, procedur i instrukcji w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji
  • podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Tematyka

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
  2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  3. Systemy zarządzania dokumentacją
  4. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt – wybrane zagadnienia
  5. Instrukcja archiwalna
  6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w podmiocie

 

Metodyka

Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik interaktywnych ćwiczeń, symulacji rzeczywistych zdarzeń, dyskusji, case study.